Giải bài 9 Trang 158 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 9 Trang 158 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng.

Đề bài 9 Trang 158 SGK Vật lý lớp 12:

Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện?

A. Êlectron bứt ra khỏi kim loại bị nung nóng.

B. Êlectron bật ra khỏi kim loại khi có ion đập vào.

C. Êlectron bị bật ra khỏi một nguyên tử khi va chạm với một nguyên tử khác.

D. Êlectron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi bị chiếu sáng.

Lời giải câu 9 Trang 158 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là D.

(BAIVIET.COM)