Giải bài 9 Trang 144 SGK Toán Giải tích lớp 12

Giải bài 9 Trang 144 SGK toán Giải tích lớp 12, phần bài tập Ôn tập chương 4: Số phức.

Đề bài 9 Trang 144 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Giải các phương trình sau trên tập số phức:

a) (3 + 4i)x + ( 1 – 3i) = 2 + 5i ;            b) (4 + 7i)x – (5 – 2i) = 6ix.

Lời giải câu 9 Trang 144 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Giai bai 9 Trang 144 SGK Toan Giai tich lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)