Giải bài 9 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 9 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 30: Ôn tập.

Đề bài 9 Trang 116 SGK Công nghệ 12:

Nêu nguyên lí phát và thu thông tin trong các hệ thống thông tin và viễn thông. Một máy tính muốn nhận thông tin từ trên mạng cần phải có thêm những thiết bị nào?

Lời giải câu 9 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12:

– Nguyên lí phát thông tin:

Nguồn tín hiệu cần phát đi xa được khối xử lí thông tin gia công và khuếch đại. Sau đó chúng được điều chế, mã hóa và gửi vào môi trường truyền dẫn để truyền đi xa.

– Nguyên lí thu thông tin:

Khối xử lí thông tin gia công và khuếch đại tín hiệu nhận được ở khối nhận thông tin. Sau đó chúng được biến đổi về dạng tín hiệu ban đầu nhờ khối giải điều chế, giải mã và hiển thị ở thiết bị đầu cuối.

– Một máy tính muốn nhận thông tin từ trên mạng cần phải có thêm những thiết bị là card mạng và Internet.

(BAIVIET.COM)