Giải bài 9 Trang 101 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 9 Trang 101 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.

Đề bài 9 Trang 101 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 9 trang 101 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

Lời giải câu 9 Trang 101 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) Cách vẽ:

– Vẽ hình vuông ABCD.

– Vẽ cung tròn tâm A, bán kính là cạnh hình vuông. Cung tròn này đi qua B, D.

– Tương tự với các cung tròn còn lại.

Ta được bốn cung tròn tạo thành hình hoa bốn cánh.

b) Cách vẽ:

– Kẻ lại các ô vuông và lấy các điểm như hình 61.

– Lần lượt vẽ các cung tròn có tâm là các điểm A, B, C, D, E và bán kính là đường chéo của ô vuông.

Ta được năm cung tròn liền nét với nhau tạo thành hình chiếc lọ hoa.

(BAIVIET.COM)