Giải bài 89 Trang 111 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 89 Trang 111 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Ôn tập chương I: Tứ giác.

Đề bài 89 Trang 111 SGK Toán 8 – Tập 1:

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Gọi D là trung điểm của AB, E là điểm dối xứng với M qua D.

a) Chứng minh rằng điểm E đối xứng với điểm M qua AB.

b) Các tứ giác AEMC, AEBM là hình gì? Vì sao?

c) Cho BC = 4cm, tính chu vì tứ giác AEBM.

d) Tam giác vuông ABC có điều kiện gì thì AEBM là hình vuông?

Lời giải câu 89 Trang 111 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 89 Trang 111 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)