Giải bài 87 Trang 36 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 87 Trang 36 SGK toán 6 – tập 1, phần bài tập Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng.

Đề bài 87 Trang 36 SGK Toán 6 – Tập 1:

Cho tổng A = 12 + 14 + 16 + x với x ∈ N. Tìm x để:

a) A chia hết cho 2 ;    b) A không chia hết cho 2.

Lời giải câu 87 Trang 36 SGK Toán 6 – Tập 1:

giai bai 86 trang 36 sgk toan 6 tap 1 loi giai

(BAIVIET.COM)