Giải bài 87 Trang 111 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 87 Trang 111 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Ôn tập chương I: Tứ giác.

Đề bài 87 Trang 111 SGK Toán 8 – Tập 1:

Sơ đồ ở hình 109 biểu thị quan hệ giữa các tập hợp hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. Dựa vào sơ đồ đó, hãy điền vào chỗ trống:

a) Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp con của tập hợp các hình …

b) Tập hợp các hình thoi là tập hợp con của tập hợp các hình …

c) Giao của tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp các hình thoi là tập hợp các hình

Giai bai 87 Trang 111 SGK Toan 8 – Tap 1 - De bai

Lời giải câu 87 Trang 111 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 87 Trang 111 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)