Giải bài 86 Trang 109 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 86 Trang 109 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 12 – Hình vuông.

Đề bài 86 Trang 109 SGK Toán 8 – Tập 1:

Đố. Lấy một tờ giấy gấp làm tư rồi cắt chéo theo nhát cắt AB (h.108). Sau khi mở tờ giấy ra, ta được một tứ giác. Tứ giác nhận được là hình gì? Vì sao? Nếu ta có OA = OB thì tứ giác nhận được là hình gì?

Lời giải câu 86 Trang 109 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 86 Trang 109 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)