Giải bài 85 Trang 109 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 85 Trang 109 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 12 – Hình vuông.

Đề bài 85 Trang 109 SGK Toán 8 – Tập 1:

Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2AD. Gọi E, F theo thứ tự là trung diểm của AB, CD. Gọi M là giao điểm của AF và DE, N là giao điểm của BF và CE.

a) Tứ giác ADFE là hình gì? Vì sao?

b) Tứ giác EMFN là hình gì? Vì sao?

Lời giải câu 85 Trang 109 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 85 Trang 109 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)