Giải bài 84 Trang 109 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 84 Trang 109 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 12 – Hình vuông.

Đề bài 84 Trang 109 SGK Toán 8 – Tập 1:

Cho tam giác ABC, D là điểm nằm giữa B và C. Qua D kẻ các đường thẳng song song với AB và AC, chúng cắt các cạnh AC và AB theo thứ tự ở E và F.

a) Tứ giác AEDF là hình gì? Vì sao?

b) Điểm D ở vị trí nào trên cạnh BC thì tứ giác AEDF là hình thoi?

c) Nếu tam giác ABC vuông tại A thì tứ giác AEDF là hình gì? Điểm D ở vị trí nào trên cạnh BC thì tứ giác AEDF là hình vuông?

Lời giải câu 84 Trang 109 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 84 Trang 109 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)