Giải bài 80 Trang 91 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 80 Trang 91 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu.

Đề bài 80 Trang 91 SGK Toán 6 – Tập 1:

Cho a là một số nguyên âm. Hỏi b là số nguyên âm hay số nguyên dương nếu biết:

a) a.b là một số nguyên dương?

b) a.b là một số nguyên âm?

Lời giải câu 80 Trang 91 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 80 Trang 91 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)