Giải bài 80 Trang 108 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 80 Trang 108 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 12 – Hình vuông.

Đề bài 80 Trang 108 SGK Toán 8 – Tập 1:

Hãy chỉ rõ tâm đối xứng của hình vuông, các trục đối xứng của hình vuông.

Lời giải câu 80 Trang 108 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 80 Trang 108 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)