Giải bài 8 Trang 89 SGK Hóa học lớp 12

Giải bài 8 Trang 89 SGK Hóa học lớp 12, phần bài tập Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại.

Đề bài 8 Trang 89 SGK Hóa học lớp 12:

Những tính chất vật lý chung của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim ) gây ra chủ yếu bởi:

A. Cấu tạo mạng tinh thể của kim loại.

B. Khối lượng riêng của kim loại.

C. Tính chất của kim loại.

D. Các electron tự do trong tinh thể kim loại.

Lời giải câu 8 Trang 89 SGK Hóa học lớp 12:

D là câu trả lời đúng

(BAIVIET.COM)