Giải bài 8 Trang 81 SGK Toán Hình học lớp 12

Giải bài 8 Trang 81 SGK toán Hình học lớp 12, phần bài tập Bài 2: Phương trình mặt phẳng.

Đề bài 8 Trang 81 SGK Toán Hình học lớp 12:

Xác định các giá trị của mn để mỗi cặp mặt phẳng sau đây là một cặp mặt phẳng song song với nhau:

a) 2x + my + 3z – 5 = 0    và    nx – 8y – 6z + 2 =0;

b) 3x – 5y + mz – 3 = 0    và    2x + ny – 3z + 1 = 0.

Lời giải câu 8 Trang 81 SGK Toán Hình học lớp 12:

Giai bai 8 Trang 81 SGK Toan Hinh hoc lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)