Giải bài 8 Trang 71 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 8 Trang 71 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Ôn tập chương III: Phương trình. Hệ phương trình.

Đề bài 8 Trang 71 SGK Toán Đại số lớp 10:

Ba phân số đều có tử số là 1 và tổng của ba phân số đó bằng 1. Hiệu của phân số thứ nhất và phân số thứ hai bằng phân số thứ ba, còn tổng của phân số thứ nhất và phân số thứ hai bằng 5 lần phân số thứ ba. Tìm các phân số đó.

Lời giải câu 8 Trang 71 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 8 Trang 71 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)