Giải bài 8 Trang 63 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 8 Trang 63 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai.

Đề bài 8 Trang 63 SGK Toán Đại số lớp 10:

Cho phương trình 3x² – 2(m + 1)x + 3m – 5 = 0.

Xác định m để phương trình có một nghiệm gấp ba nghiệm kia. Tính các nghiệm trong trường hợp đó.

Lời giải câu 8 Trang 63 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 8 Trang 63 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)