Giải bài 8 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 8 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 8 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8:

Lực ma sát xuất hiện khi nào ? Nêu hai ví dụ về lực ma sát.

Lời giải câu 8 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8:

Lực ma sát xuất hiện khi một vật chuyển động trên mặt một vật khác.

– Ví dụ:

+ Lực ma sát ở phanh xe máy và lực ma sát giữa lốp xe với đường làm xe máy chuyển động chậm dần và dừng lại.

+ Búng hòn bi trên mặt sàn nhà. Lực ma sát làm hòn bi lăn chậm dần rồi dừng lại.

(BAIVIET.COM)