Giải bài 8 Trang 40 SGK Toán Hình học lớp 12

Giải bài 8 Trang 40 SGK Toán Hình học lớp 12, phần bài tập Bài 1 – Khái niệm về mặt tròn xoay.

Đề bài 8 Trang 40 SGK Toán Hình học lớp 12:

Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn (O; r) và (O’;r). Khoảng cách giữa hai đáy là OO’ = r . Một hình nón có đỉnh là O’ và có đáy là hình tròn (O;r).

a) Gọi S1 là diện tích xung quanh của hình trụ và S2 là diện tích xung quanh của hình nón, hãy tính tỉ số S1/S2 .

b) Mặt xung quanh của hình nón chia khối trụ thành hai phần, hãy tính tỉ số thể tích hai phần đó.

Lời giải câu 8 Trang 40 SGK Toán Hình học lớp 12:

Giai bai 8 Trang 40 SGK Toan Hinh hoc lop 12 - Loi giai

(BAIVIET.COM)