Giải bài 8 Trang 203 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 8 Trang 203 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 31: Mắt.

Đề bài 8 Trang 203 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 8 Trang 203 SGK Vat ly lop 11 - De bai

Lời giải câu 8 Trang 203 SGK Vật lý lớp 11:

Mắt thường về già ( mắt lão) hay mắt viễn thị phải đeo thấu kính hội tụ.

Đáp án: D

(BAIVIET.COM)