Giải bài 8 Trang 20 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 8 Trang 20 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 5: Nguyên tố hóa học.

Đề bài 8 Trang 20 SGK Hóa học lớp 8:

Nhận xét sau đây gồm hai ý: Nguyên tử đơteri thuộc cùng nguyên tố hóa học với nguyên tử hiđro vì chúng đều có 1 proton trong hạt nhân”. Cho sơ đồ thành phần cấu tạo của hai nguyên tử như hình vẽ bên:

giai bai 8 trang 20 sgk hoa hoc lop 8 - de bai

Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau:

A. Ý (1) đúng, ý (2) sai.

B. Ý (1) sai, ý (2) đúng.

C. Cả hai ý đều sai.

D. Cả hai ý đều đúng.

Lời giải câu 8 Trang 20 SGK Hóa học lớp 8:

Đáp án là: D (Cả hai ý đều đúng)

(BAIVIET.COM)