Giải bài 8 Trang 180 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11

Giải bài 8 Trang 180 SGK toán Đại số và Giải tích lớp 11, phần bài tập Ôn tập cuối năm Toán 11: Phần Đại số và Giải tích.

Đề bài 8 Trang 180 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Tìm một cấp số cộng tăng, biết rằng tổng ba số hạng đầu của nó bằng 27 và tổng các bình phương của chúng bằng 275.

Lời giải câu 8 Trang 180 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Giai bai 8 Trang 180 SGK Toan Dai so va Giai tich lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)