Giải bài 8 Trang 173 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 8 Trang 173 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 34: Sơ lược về laze.

Đề bài 8 Trang 173 SGK Vật lý lớp 12:

Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Độ đơn sắc cao.

B. Độ định hướng cao

C. Cường độ lớn.

D. Công suất lớn

Lời giải câu 8 Trang 173 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là D.

Vì tia laze có đặc điểm là tính đơn sắc cao, định hướng cao, cường độ lớn.

(BAIVIET.COM)