Giải bài 8 Trang 158 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 8 Trang 158 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng.

Đề bài 8 Trang 158 SGK Vật lý lớp 12:

Giải thích định luật về giới hạn quang điện bằng thuyết phôtôn.

Lời giải câu 8 Trang 158 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 8 Trang 158 SGK Vat ly lop 12 - Loi giai

(BAIVIET.COM)