Giải bài 8 Trang 133 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 8 Trang 133 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 25: Giao thoa ánh sáng.

Đề bài 8 Trang 133 SGK Vật lý lớp 12:

Trong một thí nghiệm Y-âng với a = 2 mm, D = 1,2 m, người ta đo được i = 0,36 mm. Tính bước sóng λ và tần số f của bức xạ.

Lời giải câu 8 Trang 133 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 8 Trang 133 SGK Vat ly lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)