Giải bài 8 Trang 131 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 8 Trang 131 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Ôn tập chương 5: Thống kê.

Đề bài 8 Trang 131 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 8 Trang 131 SGK Toan Dai so lop 10 – De bai

Lời giải câu 8 Trang 131 SGK Toán Đại số lớp 10:

Chọn phương án (B) vì dãy có số phần tử là lẻ, sắp xếp theo thứ tự không giảm số liệu thứ 85 là số trung vị.

(BAIVIET.COM)