Giải bài 8 Trang 127 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 8 Trang 127 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Ôn tập chương I: Đoạn thẳng.

Đề bài 8 Trang 127 SGK Toán 6 – Tập 1:

Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Lấy A thuộc tia Ox, B thuộc tia Ot, C thuộc tia Oy, D thuộc tia Oz sao cho OA = OC = 3cm, OB = 2cm, OD = 2 OB.

Lời giải câu 8 Trang 127 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 8 Trang 127 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)