Giải bài 8 Trang 124 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 8 Trang 124 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 19: Từ trường.

Đề bài 8 Trang 124 SGK Vật lý lớp 11:

Hai kim nam châm nhỏ đặt xa các dòng điện và các nam châm khác; đường nối hai khối tâm của chúng nằm theo Nam-Bắc. Khi cân bằng, hướng của hai kim nam châm đó sẽ như thế nào?

Lời giải câu 8 Trang 124 SGK Vật lý lớp 11:

Giải bài 8 Trang 124 SGK Vật lý lớp 11 - Lời giải

(BAIVIET.COM)