Giải bài 8 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 8 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 30: Ôn tập.

Đề bài 8 Trang 116 SGK Công nghệ 12:

Nêu các phương pháp điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha. Mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha (điều khiển quạt) bằng triac là phương pháp nào trong các phương pháp trên? Tại sao?

Lời giải câu 8 Trang 116 SGK Công nghệ lớp 12:

* Các phương pháp điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha:

– Thay đổi số vòng dây stato.

– Điều khiển điện áp đưa vào động cơ.

– Điều khiển tần số dòng điện đi vào động cơ.

* Mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha (điều khiển quạt) bằng triac là phương pháp “Điều khiển điện áp đưa vào động cơ” vì triac không thể thay đổi số vòng dây stato và cũng không thể điều khiển tần số đi vào động cơ.

(BAIVIET.COM)