Giải bài 8 Trang 107 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 8 Trang 107 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 20: Mạch dao động.

Đề bài 8 Trang 107 SGK Vật lý lớp 12:

Tính chu kì và tần số dao động riêng của một mạch dao động, biết tụ điện trong mạch có điện dung là 120 pF và cuộn cảm có độ tự cảm là 3 mH.

Lời giải câu 8 Trang 107 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 8 Trang 107 SGK Vat ly lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)