Giải bài 8 Trang 102 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 8 Trang 102 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 23: Ôn tập phần di truyền học.

Đề bài 8 Trang 102 SGK Sinh học 12:

Để tạo giống vi sinh vật, người ta hay dùng biên pháp gì? Giải thích?

Lời giải câu 8 Trang 102 SGK Sinh học lớp 12

Để tạo giống vi sinh vật người ta dùng phương pháp thích hợp nhất là gây đột biến. Đây là phương pháp rất có hiệu quả đối với vi sinh vật vì vi sinh vật sinh sản với tốc độ rất nhanh nên người ta dễ dàng phân lập được các dòng có kiểu hình mong muốn, rồi tạo dòng thuần chủng.

BAIVIET.COM