Giải bài 8 Trắc nghiệm Trang 124 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải bài 8 Trang 124 SGK toán Hình học lớp 11, phần bài tập trắc nghiệm Chương III – Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian.

Đề bài 8 Trang 124 SGK Toán Hình học lớp 11:

Trong các mệnh đề sau , mệnh đề nào là đúng?

(A) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.

(B) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì cắt nhau.

(C) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.

(D) Hai đường thẳng không cắt nhau và không song song thì chéo nhau.

Lời giải câu 8 Trang 124 SGK Toán Hình học lớp 11:

Chọn A.

(BAIVIET.COM)