Giải bài 79 Trang 91 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 79 Trang 91 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu.

Đề bài 79 Trang 91 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tính 27.(-5). Từ đó suy ra các kết quả:

(+27).(+5); (-27).(+5); (-27).(-5); (+5).(-27)

Lời giải câu 79 Trang 91 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 79 Trang 91 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)