Giải bài 78 Trang 33 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 78 Trang 33 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức.

Đề bài 78 Trang 33 SGK Toán 8 – Tập 1:

Rút gọn các biểu thức sau:

a) (x + 2)(x – 2) – (x – 3)(x + 1);

b) (2x + 1)² + (3x – 1)² + 2(2x + 1)(3x – 1).

Lời giải câu 78 Trang 33 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 78 Trang 33 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)