Giải bài 78 Trang 106 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 78 Trang 106 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 11 – Hình thoi.

Đề bài 78 Trang 106 SGK Toán 8 – Tập 1:

Đố. Hình 103 biểu diễn một phần của cửa xếp, gồm những thanh kim loại dài bằng nhau và được liên kết với nhau bởi các chốt tại hai đầu và tại trung điểm. Vì sao tại mỗi vị trí của cửa xếp, các tứ giác trên hình vẽ đều là hình thoi, các điểm chốt I, K, M, N, O nằm trên một đường thẳng?

Giai bai 78 Trang 106 SGK Toan 8 – Tap 1 - De bai

Lời giải câu 78 Trang 106 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 78 Trang 106 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)