Giải bài 76 Trang 33 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 76 Trang 33 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức.

Đề bài 76 Trang 33 SGK Toán 8 – Tập 1:

Làm tính nhân:

a) (2x² – 3x)(5x² – 2x + 1) ;         b) (x – 2y)(3xy + 5y² + x).

Lời giải câu 76 Trang 33 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 76 Trang 33 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)