Giải bài 74 Trang 106 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 74 Trang 106 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 11 – Hình thoi.

Đề bài 74 Trang 106 SGK Toán 8 – Tập 1:

Hai đường chéo của một hình thoi bằng 8cm và 10cm. Cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong các giá trị sau:

Giai bai 74 Trang 106 SGK Toan 8 – Tap 1 - De bai

Lời giải câu 74 Trang 106 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 74 Trang 106 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)