Giải bài 73 Trang 105 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 73 Trang 105 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 11 – Hình thoi.

Đề bài 73 Trang 105 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 73 Trang 105 SGK Toan 8 – Tap 1 - De bai

Lời giải câu 73 Trang 105 SGK Toán 8 – Tập 1:

Các tứ giác ở hình a, b, c, e là hình thoi.

– Hình a: ABCD là hình thoi (theo định nghĩa)

– Hình b: EFGH là hình thoi (theo dấu hiệu nhận biết 4)

– Hình c: KINM là hình thoi (theo dấu hiệu nhận biết 3)

– Hình e: ADBC là hình thoi (theo định nghĩa, vì AC = AD = AB = BD = BC)

Tứ giác trên hình d không là hình thoi vì 4 cạnh không bằng nhau.

(BAIVIET.COM)