Giải bài 71 Trang 103 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 71 Trang 103 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 10 – Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

Đề bài 71 Trang 103 SGK Toán 8 – Tập 1:

Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy M là một điểm bất kì thuộc cạnh BC. Gọi MD là đường vuông góc kẻ từ M đến AB, ME là đường vuông góc kẻ từ M đến AC, O là trung điểm của DE.

a) Chứng minh rằng ba điểm A, O, M thẳng hàng.

b) Khi điểm M di chuyển trên cạnh BC thì điểm O di chuyển trên đường nào?

c) Điểm M ở vị trí nào trên cạnh BC thì AM có độ dài nhỏ nhất?

Lời giải câu 71 Trang 103 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 71 Trang 103 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

Ta có AH là đường cao hạ từ A đến BC do đó AM > hoặc = AH (trong tam giác vuông, cạnh huyền là cạnh lớn nhất)

(BAIVIET.COM)