Giải bài 7 Trang 99 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 7 Trang 99 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 16: Dòng điện trong chân không.

Đề bài 7 Trang 99 SGK Vật lý lớp 11:

Hãy kể hai ứng dụng của tia catốt mà em biết.

Lời giải câu 7 Trang 99 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 7 Trang 99 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)