Giải bài 7 Trang 93 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 7 Trang 93 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 15: Dòng điện trong chất khí.

Đề bài 7 Trang 93 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 7 Trang 93 SGK Vat ly lop 11 - De bai

Lời giải câu 7 Trang 93 SGK Vật lý lớp 11:

Đáp án B

(BAIVIET.COM)