Giải bài 7 Trang 59 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 7 Trang 59 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm.

Đề bài 7 Trang 59 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn câu đúng.

Độ to của âm gắn liền với

A. cường độ âm.

B. biên độ dao động của âm.

C. mức cường độ âm.

D. tần số âm.

Lời giải câu 7 Trang 59 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là C.

(BAIVIET.COM)