Giải bài 7 Trang 55 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 7 Trang 55 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm.

Đề bài 7 Trang 55 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn câu đúng.

Cường độ âm được đo bằng:

A. oát trên mét vuông.

B. oát.

C. niuton trên mét vuông.

D. niuton trên mét.

Lời giải câu 7 Trang 55 SGK Vật lý lớp 12:

Chọn đáp án đúng là A.

BAIVIET.COM