Giải bài 7 Trang 50 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 7 Trang 50 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Ôn tập chương II: Hàm số bậc nhất và bậc hai.

Đề bài 7 Trang 50 SGK Toán Đại số lớp 10:

Xác định tọa độ giao điểm của parabol y = ax² + bx + c với trục tung. Tìm điều kiện để parabol này cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt, tại mỗi điểm và viết tọa độ của các giao điểm trong mỗi trường hợp.

Lời giải câu 7 Trang 50 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 7 Trang 50 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)