Giải bài 7 Trang 43 SGK Sinh học lớp 11

Giải bài 7 Trang 43 SGK Sinh học lớp 11, phần bài tập Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM.

Đề bài 7 Trang 43 SGK Sinh học 11:

Giai bai 7 Trang 43 SGK Sinh hoc lop 11

Lời giải câu 7 Trang 43 SGK Sinh học lớp 11:

Đáp án đúng: B – Chu trình Canvin

(BAIVIET.COM)