Giải bài 7 Trang 40 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 7 Trang 40 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ.

Đề bài 7 Trang 40 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 7 Trang 40 SGK Vat ly lop 12 – De bai

Lời giải câu 7 Trang 40 SGK Vật lý lớp 12:

Dựa vào định nghĩa sóng dọc ⇒ Chọn câu C.

(BAIVIET.COM)