Giải bài 7 Trang 35 SGK Hóa học lớp 10

Giải bài 7 Trang 35 SGK Hóa học lớp 10, phần bài tập Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Đề bài 7 Trang 35 SGK Hóa học lớp 10:

a) Nhóm nguyên tố là gì?

b) Bảng tuần hoàn các nguyên tố có bao nhiêu cột?

c) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm A?

d) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm B? Các nhóm B gồm bao nhiêu cột?

e) Những nhóm nào chứa nguyên tố s? Những nhóm nào chứa nguyên tố p? Những nhóm nào chứa nguyên tố d?

Lời giải câu 7 Trang 35 SGK Hóa học lớp 10:

Giai bai 7 Trang 35 SGK Hoa hoc lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)