Giải bài 7 Trang 20 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 7 Trang 20 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 5: Nguyên tố hóa học.

Đề bài 7 Trang 20 SGK Hóa học lớp 8:

a) Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học, hãy tính xem một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam?

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C hay D?

A. 5,324.10‾²³g.

B. 6,023.10‾²³g.

C. 4,482.10‾²³g.

D. 3,990.10‾²³g.

Lời giải câu 7 Trang 20 SGK Hóa học lớp 8:

giai bai 7 trang 20 sgk hoa hoc lop 8 - loi giai

(BAIVIET.COM)