Giải bài 7 Trang 169 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 7 Trang 169 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo.

Đề bài 7 Trang 169 SGK Vật lý lớp 12:

Ion crôm trong hồng ngọc phát ra ánh sáng đỏ có bước sóng 0,694 μm. Tính hiệu giữa hai mức năng lượng mà khi chuyển giữa hai mức đó, ion crôm phát ra ánh sáng nói trên.

Lời giải câu 7 Trang 169 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 7 Trang 169 SGK Vat ly lop 12 – Loi giai

(BAIVIET.COM)