Giải bài 7 Trang 158 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 7 Trang 158 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng.

Đề bài 7 Trang 158 SGK Vật lý lớp 12:

Phôtôn là gì ?

Lời giải câu 7 Trang 158 SGK Vật lý lớp 12:

Ánh sáng được cấu tạo bởi các phôtôn. Mỗi phôtôn ứng với một lượng tử năng lượng của dòng ánh sáng. Nó được coi như một hạt ánh sáng (ε = hf).

(BAIVIET.COM)