Giải bài 7 Trang 146 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 7 Trang 146 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 42: Nồng độ dung dịch.

Đề bài 7 Trang 146 SGK Hóa học lớp 8:

Ở nhiệt độ 25ºC độ tan của muối ăn là 36 g của đường là 204 g. Hãy tính nồng đồ phần trăm của các dung dịch bão hòa muối ăn và đường ở nhiệt độ trên.

Lời giải câu 7 Trang 146 SGK Hóa học lớp 8:

giai bai 7 trang 146 sgk hoa hoc lop 8 - loi giai

(BAIVIET.COM)